Sales

Sales/Marketing စိန္ေဂဟာ (ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္)


လျှောက်ထားသူ ရှိရမည့်အရည်အချင်း
 အသက္ (၁၈ မွ ၃၀)အတြင္းျဖစ္ရမည္။ - ပညာအရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး အထက္တန္း အဆင့္ရွိရမည္။ - လစာ + ေရာင္းအားေပၚမူတည္ၿပီး Bonus ခံစားခြင့္ရွိသည္။ - ဆုိင္အနီးေနသူ၊ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
လျှောက်ထားရန်
အထက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူ မ်ားသည္ ဃဠ ၤသမာ အျပည့္အစံုႏွင့္အတူ ဓာတ္ပံု(၃)ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴတုိ႔ႏွင့္အတူ  လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
ဆက်သွယ်ရန်

01 8392909, 01 8392881

အမွတ္ (104,105) , Olympic Tower ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။